Стратегія державної інфраструктурної політики України
В корзину
800 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
Описание
Ліпкан В. А., Зубко Г. Ю.
Стратегія державної інфраструктурної політики України: монографія ; за загальною редакцією В. А. Ліпкана. Київ: Ліпкан В. А., 2022. 1008 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України
(протокол № 12 від 23 грудня 2021 року)

Рецензенти:
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
С. І. Даниленко - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
І. М. Рижов - доктор юридичних наук, професор, директор Інституту теророґенезу Глобальної організації союзницького лідерства, заслужений діяч науки і техніки України
Т. В. Сивак - доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Л 613  

ISBN 978-966-97758-2-5

Содержание

У монографії досліджено засади стратегії інфраструктурної політики України. Удосконалено визначення поняття та ознак державної інфраструктурної політики України. Сформовано категорійно-понятійну систему дослідження. Покращено інтерпретацію теорії ігор Аумана до формування стратегії державної інфраструктурної політики України. Концептуалізовано теорію гуманітарної аури нації Л. Костенко в контексті творення власного інфраструктурного ландшафту. З’ясовано передумови здійснення стратегії державної інфраструктурної політики. Подано концепцію механізму політико-правової взаємодії із подальшою пропозицію щодо корекції сучасної парадигми політичної науки.

Удосконалено розгляд механізму державної інфраструктурної політики України, об’єктів стратегічної інфраструктури України та суб’єктів забезпечення їх безпеки.

З’ясовано політико-правові основи стратегії інфраструктурної політики України. Проілюстровано періодизацію та подано структуру правового регулювання державної інфраструктурної політики України на підставі чого запропоновано концепцію формування та реалізації її стратегії.

На підставі мультипарадигмальності сформульовано сучасний політико-правовий зміст модерних інфраструктурних стратегій. Розкрито засади публічно-приватного партнерства, акцентовано на детермінації входження України до країн шостого технологічного укладу і напрямів стратегії державної інфраструктурної політики України.

Науково обґрунтовано необхідність впровадження концепції стратегічних комунікацій, розроблення стратегічного наративу. Подано еталонну модель геостратегії сучасної Української держави.

Здійснено аналітичний розгляд міжнародного досвіду з урахуванням засад творення сучасної геостратегії України.

Уперше за допомогою математичного апарату подано аналіз альтернатив інституційно-організаційних структур реалізації стратегії державної інфраструктурної політики.

Монографія стане в нагоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями геостратегії, в тому числі стратегії державної інфраструктурної політики.

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі