Безпекознавство
В корзину
200 грн.
Описание
Содержание

Ліпкан В. А. Безпекознавство: [навчальний посібник]. Київ: Вид-во Європейського ун-та, 2003. 208 с.

 

Це — перше видання в країні, в якому розглянута сфера безпеки під кутом зору нового міждисциплінарного напряму наукових досліджень — безпекознавства, автором власно терміну як і самої теорії виступає Володимир Ліпкан.

Категорійно-понятійний інструментарій, використаний у праці, віддзеркалює потребу переосмислення державотворчого поступу українства у контексті розвитку системи національної безпеки, як неодмінної складової міжнародної та глобальної безпеки.

За допомогою методології синергетики безпека досліджується в якості складної відкритої нелінійної системи. Абсолютно новаторським є розгляд проблем безпеки з позицій синергетики, пропонування глосарію безпекознавства.

Це є першим і єдиним за своєю повнотою, методологічної інноваційністю, гносеологічним потенціалом, епістемологічною відкритістю і ретельністю дороговказ по манівцям складного світу безпеки, ґрунтовний матеріал для аналітиків, унікальне та оригінальне бачення процесів безпеки, цікаві за своєю глибиною та витонченістю відповіді на складні онтологічні питання. Архітектоніка посібника формує враження композиційної його завершеності.

Безпекознавство, являючись базовою методологічною наукою, вінчає собою цикл галузевих наукових безпекознавчих дисциплін.

Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей у галузі безпеки. Він призначений для співробітників органів безпеки, управлінців вищої ланки, бізнесменів, а також широкого кола вчених, ад’юнктів, докторантів, викладачів, студентів — всіх тих, хто цікавиться даною проблематикою, і, враховуючи значну долю високого інтелекту читача, слугуватиме надійним помічником в бурхливому світі безпеки.

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі