Правовий режим податкової інформації в Україні
В корзину
200 грн.
Описание
УДК 351.713:354.42.44
ББК Х621
Л 613
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту майбутнього
Глобальної організації союзницького лідерства
(протокол № 1/2015-м від 2 лютого 2015 р.)
Рецензенти:
І.М. Рижов - віце-президент Академії безпеки відкритого суспільства, доктор юридичних наук, доцент
В.С. Цимбалюк - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України
М.Я. Швець - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ
Ліпкан В.А.
Л 613 Правовий режим податкової інформації в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. В. Шепета, О. А. Мандзюк / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. - 440 с.
ISBN 978-966-2439-51-9
Монографію присвячено теоретико-правовим засадам податкової інформації в Україні. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «податкова інформація», «податкова таємниця», «службова податкова інформація», «відкрита податкова інформація», «податкова інформація з обмеженим доступом», «правовий режим податкової інформації», «ефективність правового режиму податкової інформації». Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини в податковій сфері. Визначено основні ознаки податкової інформації та правового режиму податкової інформації. Здійснено класифікацію податкової інформації та правового режиму інформації. Охарактеризовано складові правового режиму податкової інформації в Україні, а також окреслено тенденції розвитку правового режиму податкової інформації.
Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності податкового законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного права, у монографії детально розглянуто тенденції міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин у податковій сфері; окреслено особливості правового режиму податкової інформації в окремих країнах.
Монографія є логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи доктора юридичних наук В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями правового режиму податкової інформації, правового регулювання державної інформаційної політики в податковій сфері, формування інформаційної держави і розвиненого інформаційного суспільства.
УДК 351.713:354.42.44
ББК Х621
© ФОП О.С. Ліпкан, 2015.
ISBN 978-966-2439-51-9 © В.А. Ліпкан, О.В. Шепета, О.А.Мандзюк, 2015
Содержание
УДК 351.713:354.42.44
ББК Х621
Л 613
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту майбутнього
Глобальної організації союзницького лідерства
(протокол № 1/2015-м від 2 лютого 2015 р.)
Рецензенти:
І.М. Рижов - віце-президент Академії безпеки відкритого суспільства, доктор юридичних наук, доцент
В.С. Цимбалюк - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України
М.Я. Швець - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ
Ліпкан В.А.
Л 613 Правовий режим податкової інформації в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, О. В. Шепета, О. А. Мандзюк / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. - 440 с.
ISBN 978-966-2439-51-9
Монографію присвячено теоретико-правовим засадам податкової інформації в Україні. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «податкова інформація», «податкова таємниця», «службова податкова інформація», «відкрита податкова інформація», «податкова інформація з обмеженим доступом», «правовий режим податкової інформації», «ефективність правового режиму податкової інформації». Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини в податковій сфері. Визначено основні ознаки податкової інформації та правового режиму податкової інформації. Здійснено класифікацію податкової інформації та правового режиму інформації. Охарактеризовано складові правового режиму податкової інформації в Україні, а також окреслено тенденції розвитку правового режиму податкової інформації.
Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності податкового законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного права, у монографії детально розглянуто тенденції міжнародно-правового регулювання інформаційних відносин у податковій сфері; окреслено особливості правового режиму податкової інформації в окремих країнах.
Монографія є логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи доктора юридичних наук В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями правового режиму податкової інформації, правового регулювання державної інформаційної політики в податковій сфері, формування інформаційної держави і розвиненого інформаційного суспільства.
УДК 351.713:354.42.44
ББК Х621
© ФОП О.С. Ліпкан, 2015.
ISBN 978-966-2439-51-9 © В.А. Ліпкан, О.В. Шепета, О.А.Мандзюк, 2015
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии