Особливості емоційних станів неповнолітніх з делінквентними формами поведінки
В корзину
60 грн.
Описание
УДК 159.92[343.144+343.915]
ББК Ю9
М 690

 

Рекомендовано до друку
вченою радою Національної академії внутрішніх справ (протокол № 28 від 29 жовтня 2013 р.)


Рецензенти:
О. Є. Мойсеєва - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри юридичної психології;
І. М. Охріменко - доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх справ

 

М 690 Михайлишин У. Б.
Особливості емоційних станів неповнолітніх з делінквентними формами поведінки : [Монографія] / Уляна Богданівна Михайлишин. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. - 224 с.
ISBN 978-966-2439-48-9

 

Монографію присвячено теоретичним та практичним проблемам емоційно-регуляторних механізмів правослухняної й протиправної поведінки неповнолітніх, визначенню чинників і критеріїв, що впливають на спроможність зазначеного контингенту до усвідомленої довільної регуляції діяльності при вчиненні суспільно небезпечного діяння. Здійснено системний аналіз наукових підходів і результатів досліджень проблеми емоційної сфери особистості в сучасній психологічній літературі. Визначено детермінанти розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам поведінки підлітків, на підставі яких розроблено структурно-функціональну модель регуляції поведінки особистості неповнолітніх. На основі виявлених особливостей емоційних станів неповнолітніх делінквентів як регуляторів їхньої поведінки подано практичні рекомендації з психокорекції негативних емоційних станів неповнолітніх.
Монографія буде корисною аспірантам, науковим та практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями емоційних станів неповнолітніх з делінквентними формами поведінки.

 

УДК 159.92 [343.144+343.915]
ББК Ю9

© ФОП О. С. Ліпкан, 2013.
ISBN 978-966-2439-48-9 © У. Б. Михайлишин, 2013.

Содержание
ВСТУП.......................................................................................3
РОЗДІЛ 1 ЕМОЦІЙНІ СТАНИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
1.1 Розвиток досліджень емоційної сфери особистості ...........................9
1.2 Емоції та почуття особистості: порівняльний аналіз ......................29
1.3 Вікові особливості функціонування та розвитку емоційної сфери особистості .........................44

РОЗДІЛ 2 ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
2.1 Особистість як система. .......................................52
2.2 Структурно-функціональна модель поведінки особистості...56

РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕЛІНКВЕНТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
3.1 Детермінанти розвитку негативних емоційних станів, що сприяють делінквентним формам поведінки неповнолітніх
3.2 Емпіричне дослідження емоційних станів неповнолітніх делінквентів................................................................................107
3.3 Заходи психологічної профілактики негативних емоційних станів неповнолітнього
ВИСНОВКИ..............................................................................164
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................169
ДОДАТКИ.................................................................................193

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии