Основи терорології (Синергетична теорія тероризму)
В корзину
25 грн.
Описание

ББК67.9(4Ук)308.11
УДК 34(477) Л 61

                                                                                                                            
Ліпкан В.А. Л61       
Основи терорології (Синергетична теорія тероризму) К.: , 2006. - 84 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека)

ІSBN 966-373-118-4


Дана робота — одна з перших спроб осмислити феномен тероризму з позицій синергетики. У ній розглядаються методологічні, когнітивні засади синергетики, обґрунтовується її практичне значення як методологічної основи терорології - дослідницького напряму, об'єктом вивчення якого є тероризм.
Основні положення даної роботи успішно апробовані в Академії управління МВС України, Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету, Київському міжнародному університеті. Вона є логічним продовженням серії „Національна і міжнародна безпека", продовженням застосування наукового підходу до дослідження проблем у сфері безпеки.
Призначена для фахівців у сфері боротьби з тероризмом, національної та міжнародної безпеки, а також тих, кого хвилюють проблеми формуван­ня системи знань про тероризм.

Содержание

вступ........................................................................................... 4
поняття та зміст синергетики............................................... 7
синергетична парадигма..................................................... 22
методологічні аспекти синергетики................................... 29
когнітивні засади синергетики............................................ 31
синергетика як методологічна основа
терорології........................................................................... 42
практичне значення синергетичної теорії тероризму (терорології)..................................................... 53
висновки................................................................................... 63
список використаної та рекомендованої
літератури............................................................................ 66
контрольні запитання........................................................... 78
реферативні повідомлення.................................................... 78
анотація................................................................................... 79
ANNOTATION.......................................................................... 81

 

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии