Основи анализу теророгенності соціальних систем
В корзину
250 грн.
Описание
Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №3 від 19 липня 2006 р.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор В.О.Глушков
доктор юридичних наук, доцент Т.В. Будко
доктор технічних наук С.І. Прийомов
Розкривається зміст тероризму як складного соціального явища, детально розглянуто соціальне підгрунтя та причинно-наслідкові зв'язки тероризму, умови його виникнення, наведена класифікація теророгенних факторів. Аналізуються сутність, теоретичні основи сучасних стратегій боротьби з тероризмом.
Для фахівців державної системи боротьби з тероризмом.

© І.М.Рижов, 2009.

Содержание
ВСТУП

Стан і перспективи вдосконалення дослідження тероризму

соціально-правовий аналіз теророгенності соціальних процесів і систем

Соціально-філософські розвідки тероризму

Поняття, сутність та принципи формування теророгенності соціальних процесів і систем. Необхідні та достатні соціальні умови виникнення тероризму

Визначення та характеристика причинно-наслідкових зв'язків тероризму

Визначення, формалізація та аналіз теророгенних факторів

Сутність та формальний опис структурно-факторної моделі тероризму

Тероризм та сучасне українське суспільство

Теророгенність сучасного українського суспільства як історична спадщина

Маргінальність кримськотатарського соціального утворення як умова теророгенності соціальних факторів

Про деякі умови формування теророгенності національної економіки.

перспективи формування теророгенності соціальних систем

Тероризм і теророгенність у контексті теорії соціального управління.

Сутність механізму управління теророгенністю соціальних процесів і систем із використанням теоретичних моделей

Перспективи прогнозування і моніторингу теророгенності соціальних процесів та систем

Теоретичні моделі тероризму в сучасних стратегіях регулювання теророгенності соціальних процесів і систем

Перспективи інтеграції теоретичних моделей тероризму в державну систему боротьби з тероризмом в Україні

Заключне слово

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

БІБЛІОГРАФІЯ

ІНОЗЕМНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

додатки

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии