Науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом»
В корзину
200 грн.
Описание

УДК 34(477)
ББК 67.9(4Ук)308.11
Л 61

 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» / В.А. Ліпкан, O.A. Івахненко, І.М. Рижов, B.B. Майоров. — К. : КНТ, 2009. — 208 с. — (Націо­нальна і міжнародна безпека). Бібліогр.: с. 201-205. — Словник термінів с. 157-200. — ISBN 978-966-373-448-4.

 

Ця праця є постатейним науково-практичним коментарем до Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Авторами використані вітчизняні та зарубіжні правові джерела, практика проведення антитерористичних операцій і навчань, проведено компаративний аналіз норм антитерористичного права України та інших держав, досліджено конвенці­ональний механізм боротьби з тероризмом. Коментар є логічним продовженням три­логії тероризму, яка входить до серії «Національна і міжнародна безпека» (Боротьба з міжнародним тероризмом: Нормативна база; Боротьба з тероризмом: Постатейний науково-практичний коментар; Боротьба з тероризмом: Підручник). Нормативна база наведена станом на 11 червня 2008 року.

 

Коментар може бути використаний у практичній діяльності при здійсненні боротьби з тероризмом. Також він стане у нагоді студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, а також фахівцям у сфері забезпечення національної безпеки — всім, кого хвилюють системні проблеми боротьби з тероризмом.

 

УДК 34(477)
ББК 67.9(4Ук)308.11

 

© В.А. Ліпкая, O.A. Івахненко, І.М. Рижов, В.В.Майоров
— коментар, 2009
© В.А. Ліпкан — словник, 2009
ISBN 978-966-373-448-4 © КНТ, 2009

Содержание

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

Стаття 1. Визначення основних термінів 6

Стаття 2. Правові основи боротьби з тероризмом 24

Стаття 3. Основні принципи боротьби з тероризмом 35

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ 54

Стаття 4. Суб'єкти боротьби з тероризмом 45

Стаття 5. Повноваження суб'єктів, які безпосередньо здійснюють

боротьбу з тероризмом 62

Стаття 6. Повноваження інших суб'єктів, які залучаються до боротьби з

тероризмом 90

Стаття 7. Антитерористичний центр при Службі безпеки

України 95

Стаття 8. Взаємодія суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з

тероризмом 100

Стаття 9. Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом. 102

Розділ III. ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 104

Стаття 10. Умови проведення антитерористичної операції 104

Стаття 11. Рішення щодо проведення антитерористичної операції 104

Стаття 12. Управління антитерористичного операцією 106

Стаття 13. Сили і засоби, що залучаються до проведення

мптитсрористичної операції 108

Стаття 14. Режим у районі проведеним антитерористичної операції.. 110 Стаття 15. Права осіб у районі проведення антитерористичної

операції 111

Стаття 16. Умови ведення переговорів з терористами 116

Стаття 17. Інформування громадськості про терористичний акт 118

Стаття 18. Завершення антитерористичної операції 119

Розділ IV. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ

ВІД ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 120

Стаття 19. Відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом. 120

Науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом"

Стаття 20. Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від

терористичного акту 123

Розділ V. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ

УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ 125

Стаття 21. Особи, які підлягають правовому і соціальному захисту... 125

Стаття 22. Звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду 127

Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЬ У ТЕРОРИСТИЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ 130

Стаття 23. Відповідальність осіб, винних у терористичній діяльності 130 Стаття 24. Відповідальність організації за терористичну діяльність.. 131 Стаття 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності... 132

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ

БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ 134

Стаття 26. Засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з

тероризмом 134

Стаття 27. Надання інформації 135

Стаття 28. Участь у спільних з іноземними державами заходах щодо

боротьби з тероризмом 138

Стаття 29. Видача (екстрадиція) осіб, що брали участь у терористичній

діяльності 144

Розділ VIII. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗДІЙСНЕННЯ

БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ 148

Стаття ЗО. Контроль за здійсненням боротьби з тероризмом 148

Стаття 31. Нагляд за законністю здійснення антитерористичних

заходів 154

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 156

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ ІЗ БОРОТЬБИ

З ТЕРОРИЗМОМ 157

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 201

Нормативні джерела 201

Закони України 202

Доктринальні джерела 205

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі