Національна і міжнародна безпека
В корзину
400 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
Описание

УДК 351.746.1(477)
ББК 67.9401.212
Л61

 

Л 61     В. А. ЛІПКАН, О.С. ЛІПКАН
Національна і міжнародна безпека. — Вид. 2-е, доп. і переробл. — К".: "ТЕКСТ", 2008. — 400 С.

ISBN 978-966-8974-11-3

Даний словник — одна з небагатьох спроб осмислити феномен національної безпеки з позицій системного підходу. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері безпеки, а також користуються при викладанні безпекових дисциплін.

Основна термінологія довідника успішно апробована в Академії управління МВС України, Київському національному університеті внутрішніх справ, Інституті права і безпеки підприємництва Європейського університету, Інституті менеджменту безпеки університету економіки та права „КРОК", використана в Міжнародній поліцейській енциклопедії, словнику термінів та визначень недержавної системи безпеки Українського союзу промисловців та підприємців. Однією з родзинок видання є подання крилатих висловів з безпеки.

Довідник призначений для фахівців у сфері національної та міжнародної безпеки, а також тих, кого хвилюють проблеми формування системи знань про національну безпеку, як складову міжнародної безпеки, та її забезпечення в умовах глобалізації.

ISBN 978-966-8974-11-3
© В.А.Ліпкан, О.СЛіпкан, 2008.

Содержание

ЗМІСТ з

УКРАЇНСЬКА АБЕТКА 4

ВСТУП 5

А 8

Б 24

В 49

Г 65

Д 82

Е 100

Є 112

Ж 116

З 118

1 144

К 161

Л 183

М 187

Н 212

О 234

П 246

Р 282

С 306

1 343

У 358

Ф 367

X 371

Ц 373

Ш 376

Я 381

КРИЛАТІ ВИСЛОВИ З БЕЗПЕКИ 383

Вислови вітчизняних авторів 383

Вислови зарубіжних авторів 386

Вислови В.А.Ліпкана 387

Список використаних джерел 390

Нормативно-правові джерела 390

Доктринальні джерела 393

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 399

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі