Боротьба з міжнародним тероризмом
В корзину
25 грн.
Описание

УДК 34(477)
ББК 97.9(4Ук)308.11 Л 61

Боротьба з міжнародним тероризмом:  Нормативна база / Л 61 Упорядник В.А. Ліпкан.  — К.: ,  2007.  — 248 с.  (Серія: Національна і міжнародна безпека)

ІSBN 966-373-176-1
ІSBN 66-373-177-Х

Цей збірник є першим у країні, що узагальнює найбільш значні міжнародно-правозі акти, які регулюють правовідносини у сфері боротьби з тероризмом. Окрім основних конвенцій з цієї тематики, в ньому наведені основні декларації, протоколи, що значно розширюють можливість правозастосовчих органів України використовувати закордонний досвід у цій сфері.
Цікавим є викладення законодавчих актів країн-учасниць СНД, що стосуються даної тематики. Нововведенням є наведені тексти норматив­но-правових актів Ради Європи, що дають можливість проаналізувати бачення проблем тероризму в ООН, ЄС, а також країнах СНД.
Наведено сучасне законодавство України щодо проблем боротьби з тероризмом станом на 1 жовтня 2006 року.
Даний збірник буде корисним, насамперед, всім тим, кого цікавлять як практичні, так і теоретичні питання боротьби з тероризмом, а також всім, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин.

Содержание

Европейская Конвенция о борьбе с терроризмом  5
Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом     10
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ и целях их обнаружения  21
Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма         30
Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма                         45
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации            60
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов             67
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов               76
Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников            82
Конвенция о физической защите ядерного материала          90
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов          102
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства           108
Шаихайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и эктремизмом   119
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию   128
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных па континентальном шельфе         131
Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 136
Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации
международного терроризма 1994 года     142
Венская Декларация         145
Загребская Декларация о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и транснациональной организованной
преступностью   150

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО БОРОТЬБУ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ        155

Закон України «Про боротьбу з тероризмом»  155
Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом»           173
Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом»           173
Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму» .173
Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом»    174
Закон України «Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму»         174
Закон України «Про ратифікацію Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав»   175

РАДА ЄВРОПИ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ  176

Декларация Комитета министров Совета Европы о свободе выражения мнений и информации в СМИ в контексте борьбы с терроризмом (2005)      176
Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1706 (2005) «Средства массовой информации и терроризм» 180
Декларация международного комитета юристов по вопросам отстаивания прав человека и правовых норм в борьбе с терроризмом    184

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАН СНГ О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ       190

Закон Республики Казахстан «О борьбе с терроризмом»     190
Закон Кыргызской Республики «О борьбе с терроризмом»    200
Российская Федерация. Федеральный Закон «О борьбе с терроризмом»         205
Российская Федерация. Федеральный Закон «О противодействии экстремистской деятельности»         219
Модельный закон о борьбе с терроризмом   230
Соглашение об обеспечении защиты секретной информации в рамках региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества       237

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии