Управління системою національної безпеки України
В корзину
14 грн.
Описание

ББК67.9(4Ук)301.162
УДК 34(477) Л61


В. А. Ліпкан Л 61     Управління системою національної безпеки України. — К.: , 2006. — 68 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека)

ІSВN 966-373-117-6

Ця книга — одна з небагатьох спроб осмислити феномен національної безпеки з позицій науки управління. У ній розглядаються причини, які обумовлюють необхідність управління системою національної безпеки, коло суб'єктів, сутність та зміст, цілі, функції, принципи і методи уп­равління системою національної безпеки. Закладаються основи для фор­мування уявлення про основні положення теорії управління системою національної безпеки, що є гносеологічною складовою загальної теорії національної безпеки — націобезпекознавства.
Основні положення цієї праці успішно апробовані в Академії уп­равління МВС України, Інституті права і безпеки підприємництва Євро­пейського університету, використані в Міжнародній поліцейській ен­циклопедії.
Видання призначене для фахівців у галузі національної та міжнарод­ної безпеки, а також тих, кого цікавлять проблеми формування системи знань про національну безпеку як складову міжнародної безпеки і її за­безпечення в умовах глобалізації.

Содержание

Вступ     4
Концепція управління системою національної безпеки .. .6
Необхідність управління системою національної безпеки    6
Екзистенціальне управління системою національної безпеки             10
Управління системою національної безпеки
як вид професійної діяльності        26
Сутність та зміст управління системою національної безпеки             32
Цілі та функції управління СНБ     39
Принципи управління СНБ             43
Сутність та природа принципів управління системою національної безпеки  43
Сучасні принципи управління СНБ             46
Методи управління СНБ  51
ВИСНОВКИ         57
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ          59
Додаток 1             63
Додаток 2             64

 

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии