Практикум із кримінального процесу
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
Описание

УДК 343.ЛЗ(477)(075,4) ББК 67.9(4УКР)411я73
У 28
Удалова Лариса Давидівна — професор кафедри кримінального процесу Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор
Рожнова Вікторія Василівна — заступник начальника кафедри кримінального процесу та криміналістики навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Аленін Ю.П. — доктор юридичних наук, професор Іщенко А.В. — доктор юридичних наук, професор Азаров Ю.І. — кандидат юридичних наук, доцент Цимбал П.В. — кандидат юридичних наук, доцент
Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова
Практикум із кримінального процесу. (Загальна частина) — К.: "Текст", 2007. — 180с.
Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни, до його змісту входять теми, що вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях.
Посібник дозволяє- набути навичок застосування кримінально-процесуального законодавства України при аналізі та вирішенні практичних ситуацій і завдань, поглибити знання та розуміння сутності кримінального судочинства.
Для студентів та викладачів факультетів і навчальних закладів юридичного профілю.
ІSBN 978-966-8974-06-9                           © Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, 2007.

Содержание
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии