Методика проведення практичних занять із вогневої підготовки працівників ОВС із виконання основного курсу вправ для стрільб із пістолета
В корзину
45 грн.
Описание
УДК 355.541.1
ББК Ц
М 545
Рекомендовано до друку та впровадження у навчальний процес рішенням
Вченої ради Національної академії внутрішніх справ
від 24.12.2012 р. (протокол № 35).
Рецензенти:
А.С. Васільєв, заступник начальника управління професійної підготовки та освіти
Департаменту кадрового забезпечення МВС України;
С.Є. Бутов, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчаль-
но-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної
академії внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент.
Лобода А. М.
Методика проведення практичних занять з вогневої підготовки пра-
цівників органів внутрішніх справ з виконання основного курсу вправ
для стрільб з пістолета: [метод. посіб.] / [А. М. Лобода, О. В. Запорожанов,
А. В. Нестеренко, Р. А. Воробйов] ; заг. ред. В. В. Сокуренка. - К. : ФОП
О. С. Ліпкан, 2013. - 107 с.
ISBN 978-966-2439-42-7
Посібник містить рекомендації з методики викладання вправ основного
курсу для стрільб з пістолета (вправи 4 - 8) Курсу стрільб зі стрілецької зброї
для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України.
У посібнику наводиться зміст навчального матеріалу та його детальна кла-
сифікація з розподілом на окремі навчальні питання по кожній темі; широко
представлені підготовчі вправи та порядок їх застосування на заняттях; на-
дано рекомендації щодо порядку організації занять, методики викладання,
послідовності подання навчального матеріалу; наведено обсяг теоретичних
знань, які мають засвоїти курсанти, а також критерії оцінювання їх практич-
них умінь для кожної теми.
Для викладачів вогневої підготовки навчальних закладів, інструкторів
(керівників занять) органів внутрішніх справ, які відповідають за вогневу
підготовку особового складу, а також всіх працівників міліції та курсантів,
зацікавлених у підвищенні власного професійного рівня. ББК Ц
© ФОП О. С. Ліпкан,
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1 Нормативно-методичне забезпечення вогневої підготовки . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Організаційні форми та структура занять з вогневої підготовки . . . . . . . . . 12
1.3 Дидактичні принципи у специфічних умовах вогневої підготовки . . . . . . . 16
1.5 Етапи формування стрілецької виучки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6 Особливості проведення занять з вогневої підготовки для різних
категорій працівників органів внутрішніх справ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ
ВПРАВИ ЧЕТВЕРТОЇ
ДЛЯ СТРІЛЬБ ІЗ ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1 Зміст теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Організаційно-методичні рекомендації з проведення практичних
занять за темою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3 Контроль знань, Умінь та навичок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ
ВПРАВИ П'ЯТОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБ ІЗ ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.1 Зміст теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Організаційно-методичні рекомендації з проведення практичних
занять за темою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.3 Контроль знань, умінь та навичок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ
ВПРАВИ ШОСТОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБ ІЗ ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.1 Зміст теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2 Організаційно-методичні рекомендації з проведення практичних
занять за темою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ
ВПРАВИ СЬОМОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБ ІЗ ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1 Зміст теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2 Організаційно-методичні рекомендації з проведення практичних
занять за темою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ЗМІСТ 7
6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИКОНАННЯ
ВПРАВИ ВОСЬМОЇ ДЛЯ СТРІЛЬБ ІЗ ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.1 Зміст теми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.2 Організаційно-методичні рекомендації з проведення практичних
занять за темою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.3. Контроль знань, умінь та навичок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии