Адвокат: навички професії: Практичний посібник
В корзину
140 грн.
Описание

ББК67.9(4Ук)311я7
УДК 34(477) 3 47
З 47        

Адвокат: навички професії: Практичний посібник. - К., 2010

ІSBN 978-966-373-337-1

Пропонована книга - одна з небагатьох, присвячених практич­ним навичкам адвоката. У цій книзі читач знайде і матеріал про організацію і проведення консультацій, про аналіз справ, про осо­бливості розробки правової позиції і представництва в судах різних юрисдикцій, роботу з доказами, виступ у суді в судових дебатах. Як складова частина адвокатської майстерності розглядається адво­катська техніка і навички роботи з процесуальними документами. Для ілюстрації професійної діяльності адвоката використано понад 130 прикладів з реальних судових справ, а також наведено зразки процесуальних документів адвокатів і суддів.
Окремий розділ присвячено випадкам незаконної діяльності адвокатів і правопорушень, що ними допускаються.
Для адвокатів, суддів, прокурорів, юрисконсультів, практичних працівників правоохоронних органів, а також науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами захисту в кримінальних, цивіль­них, господарських справах.

ББК67.9(4Ук)311я7
УДК 34(477)

© Я.П. Зейкан, 2010

І8ВМ 978-966-373-337-1

 

Содержание

Розділ I. Консультаційна робота адвоката 6

Глава 1. Прийом громадян у консультації 6

Проведення співбесіди 8

Стадії співбесіди 9

Перша стадія - зустріч і встановлення «правил гри» 9

Вільний виклад суті звернення 17

З'ясування правової позиції та хронології подій 18

Резюмування 24

Завершення співбесіди 26

Консультування 27

Глава 2. Консультування при виклику особи

до правоохоронних органів 31

Особу викликає податкова служба 33

Як поводитися на допиті 37

Що робити, якщо особу визнали підозрюваним або

обвинувачуваним 41

Про тактику допиту і поведінку особи 43

Про вибір адвоката 44

Глава 3. Скарга на порушення кримінальної справи 46

Розділ II. Адвокатська техніка 84

Засоби юридичної техніки 88

Етапи підготовки документа 98

Розділ III. Представництво в суді (порівняльний аналіз) 100

Глава 4. Загальні зауваження 100

Особливості представництва в адміністративній справі 116

Зразки документів адвоката 137

Представник у суді 143

Розділ IV. Діяльність адвоката в кримінальній справі 146

Глава 5. Навички роботи в кримінальній справі 146

Вступ адвоката в процес 146

Правові можливості захисника під час досудового слідства .... 183

Дещо про стратегію і тактику адвоката на досудовому слідстві .196

Участь захисника в допиті 200

Участь адвоката при проведенні очної ставки 213

Пред'явлення для впізнання 214

Відтворення обстановки і обставин події 216

Знайомство з матеріалами справи при вступі в процес 219

Адвокат при пред'явленні обвинувачення 220

Подання клопотань 222

Про можливості самостійного «розслідування» ..: 224

Надання доказів 239

Ознайомлення з матеріалами справи у зв'язку

із закінченням досудового слідства 243

Оскарження дій слідчого, прокурора органу дізнання 245

Про забезпечення можливого майбутнього позову 249

Дії захисника при оголошенні про закінчення слідства 253

Глава 6. Загальні питання захисту на досудовому слідстві і в суді 257

Позиція у справі 257

Докази у справі. Допустимість і достовірність доказів 292

Експертиза в арсеналі захисту 311

Питання кваліфікації злочинів 326

Глава 7. Участь захисника в суді 342

Вивчення матеріалів справи в суді 342

Плани захисту і систематизація матеріалів 358

Участь захисника в суді першої інстанції 363

Захисник під час судового слідства 369

Клопотання про направлення справи

на додаткове розслідування 397

Про підготовку свідків до участі в судовому засіданні 482

Глава 8. Виступ у дебатах 486

Розділ V. Навички роботи з цивільною справою 556

Глава 9. Передумови права на пред'явлення позову.

Аналіз правової ситуації 556

Увага до деталей 563

Про способи захисту 564

Про основні засади (принципи) Цивільного Кодексу 571

Про мету позову 578

Глава 10. Одержання доказів у цивільному процесі

в сучасних умовах 579

Глава 11. Про способи одержання інформації 590

Глава 12. Попередня оцінка та тлумачення змісту доказів

і положень закону 595

Глава 13. Доказування. Звільнення від доказування 598

Глава 14. Предмет доказування. Належність

та допустимість доказів 610

Глава 15. Підстави позову 617

Глава 16. Складання позовної заяви 620

Глава 17. Підготовка заперечень проти позову 638

Глава 18. Дії сторони при пред'явленні

зустрічного позову 647

Глава 19. Забезпечення позову 651

Глава 20. Подача процесуальних документів до суду 664

Глава 21. Участь у розгляді заяв і клопотань 668

Глава 22. Участь у дослідженні доказів 675

Глава 23. Дебати в цивільному процесі 683

Глава 24. Судове рішення 698

Глава 25. Зауваження щодо технічного запису

судового засідання та протоколу 701

Глава 26. Дії сторін після оголошення рішення суду 707

Глава 27. Особливості участі в апеляційній

та касаційній інстанції 708

Розділ VI. Адвокат у господарському процесі 710

1. Прийняття доручення 710

2. Досудова підготовка справ 711

3. Підготовка позовної заяви 712

4.Дослідження передумов права на пред'явлення претензії

й позову 714

5. Етап вибору відповідача 715

6.Розробка правової позиції у справі, виявлення лінії спору 715

7. Складання тексту позовної заяви 716

8. Участь у справі кількох відповідачів 720

9. Про окремі обов'язкові елементи позовної заяви 721

10. Засідання суду 725

11. Про докази у справі 732

І2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку 739

13. Перегляд судових рішень у касаційному порядку 744

14. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду

Верховним Судом України 748

15. Особливості адвокатської техніки в господарському суді 749

Розділ VII. Дещо про незаконну діяльність адвокатів 768

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии