Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації
В корзину
200 грн.
Описание
УДК 351.73+343.3+167.7
ББК 67.0
Ш 179
Рецензенти:
В. В. Конопльов - доктор юридичних наук, професор, перший проректор Одеського університету внутрішніх справ, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України
В. А. Ліпкан - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри управління в органах внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ, академік Академії наук вищої освіти України
О. Г. Боднарчук - кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України
Адміністративно-правові засади технічного захисту інформації : [Монографія] / О. В. Шепета. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. - 296 с.
ISBN 978-966-2439-38-0
Монографію присвячено теоретичним та адміністративно-правовим проблемам технічного захисту інформації в Україні. У роботі визначено такі поняття, як технічний захист інформації, система технічного захисту інформації, система нормативно-правових документів з питань технічного захисту інформації, взаємодія суб'єктів системи ТЗІ України. З'ясовані принципи, мета та форми взаємодії суб'єктів системи технічного захисту інформації.
Автор дослідив тенденції подальшого розвитку сфери ТЗІ в Україні, проаналізував основні напрями удосконалення державної політики технічного захисту інформації та підвищення ефективності правового регулювання ТЗІ. Окрему увагу приділено питанням поліпшення системи підготовки фахівців з технічного захисту інформації.
Монографія стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями нормативно-правового регулювання технічного захисту інформації.
УДК 351.73+343.3+167.7
ББК 67.0
© ФОП О. С. Ліпкан, 2012.
ISBN 978-966-2439-38-0 © О. В. Шепета, 2012
Содержание
ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
РОЗДІЛ І. РОЗДІЛ І ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1 Бібліографія за темою дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
1.2 Становлення та розвиток технічного захисту інформації . . . . . . . . . 35
1.3 Організація технічного захисту інформації в Україні . . . . . . . . . . . . .50
1.4 Нормативно-правове регулювання технічного захисту
інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.1 Технічний захист інформації як об'єкт адміністративно-
правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
2.2 Органи державної влади та система технічного захисту
інформації України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
2.3 Взаємодія суб'єктів системи технічного захисту інформації . . . . . 156
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.1 Удосконалення державної політики технічного захисту
інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.2 Актуальні напрями удосконалення інформаційного
законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6
О. В. ШЕПЕТА
3.3 Підвищення ефективності правового регулювання технічного
захисту інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
3.4 Поліпшення системи підготовки фахівців з технічного захисту
інформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
ТЕЗАУРУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
КОРИСНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . 291
СЛОВА ДЯКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии