Адміністративне право України
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание

УДК 67.400я73 ББК 342.9(075.8)

Столбовий Володимир Миколайович - старший викладач кафедри адміністративного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Столбовий В.М. Адміністративне право України : Посібник для підготовки до іспитів. - К.: КНТ, 2009. -150 С. (Серія „Студент XXI століття")

У запропонованому посібнику висвітлені фундаментальні теоретико-методологічні питання курсу адміністративного права для вищих навчальних закладів України. До його змісту входять теми, що вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях. Компактність подання матеріалу уможливлює у стислі строки систематизувати знання, виділити основні поняття, сформувати правильну структуру відповідей.

Призначений для студентів та викладачів вищих начальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто бажає отримати сучасну кваліфіковану юридичну освіту.

Содержание

 

Тема 1 Сутність державного управління. Співвідношення
державного управління з державною виконавчою владою               5

Поняття, види, зміст управлінської діяльності        5

Соціальне управління та його види           6

3. Система принципів державного управління       7

Функції державного управління..                8

Концепція адміністративної реформи - програма вдосконалення державного управління 9

Тема 2 Поняття адміністративного права та його місце у
правовій системі держави              11

Предмет адміністративного права             11

Методи адміністративно-правового регулювання               12

Система адміністративного права             13

 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.    13

Джерела адміністративного права             14

6.            Систематизація адміністративного права               15

Тема 3 Адміністративно-правові норми і відносини             . 16

1.            Адміністративно-правові відносини, види, особливості      16

Види адміністрагивно-правових відносин               17

Юридичні факти               19

Поняття, структура і види адміністративно-правових норм              20

Реалізація адміністративно-правових норм            22

Основні вимоги щодо застосування адміністративно-правових норм.  23

Дія адміністративно-правових норм          24

Тема 4 Суб'єкти адміністративного права                               25

Поняття суб'єктів адміністративного права            25

Президент України          27

Система органів виконавчої влади            ЗО

Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій. 36

Засади адміністрагивно-правового статусу громадян України       37

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 38

7.            Поняття і види об'єднань громадян            40

8.            Державні службовці як суб'єкти адміністративного права 44

Тема 5 Методи і форми державного управління    46

Методи державного управління  46

Форми і функції державного управління                  55

Види актів державного управління            56

Вимоги до правових актів державного управління              59

Тема 6 Адміністративна відповідальність                62

Поняття адміністративної відповідальності. її відмінність від інших видів відповідальності  62

Поняття і склад адміністративного правопорушення          53

Пом'якшуючі та обтяжуючі обставини в адміністративному праві.     70

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх        71

Види адміністративних стягнень 71

Тема 7 Адміністративний процес                75

Поняття й особливості адміністративного процесу.             75

Принципи і суб'єкти адміністративного процесу.  76

Стадії адміністративного провадження    78

Тема 8 Забезпечення законності в державному управлінні. . . 79

Поняття і види засобів забезпечення законності у сфері державного управління      уо

Контроль в управлінні, його суть та види               

Прокурорський нагляд  

Тема 9 Управління галузями та сферами соціально-культур
ного призначення            

Загальна характеристика законодавства у сфері культури             

Управління освітою        

Управління охороною здоров'я   _

Тема 10 Управління галузями та сферами адміністративно-
політичної спрямованості             .

Управління внутрішніми справами            .

Управління юстицією     

Управління безпекою     

Система організації управління в галузі оборони

Тема 11 Управління в інших галузях і сферах       

Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

Загальна характеристика законодавства в агропромисловому комп лексі

Загальна характеристика митного законодавства              

Законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.

Органи управління обліком і статистикою, їхня структура, повно важення

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии